دایناتون اولین شرکت رسمی تولید پیانو های دیجیتال در کره جونوبی بوده و هروزه برای ارتقای کیفیت
وطراحی مدرن تر محصولات خود کوشیده است از این رو توانست استاندارد ce اروپا وul امریکای شمالی
را کسب کند اما موفقیت های این شرکت در اینجا به پایان نرسید و توانست استاندارد جهانی خود rphs را کسب کند
امروز دایناتون یکی از معتبر ترینو شناخته ترین برند های ادوات موسیقی در جهان است شرکت اوای پارسیان نماینده ی ر
سمی این شرکت در ایران می کوشد تا با ارایه ی محصولات این شرکت گامی نو در راه پیشبرد موسیقی بردارد

Share This Page